İçişleri Bakanlığı MAKS Toplantısı

| Haberler

İzmir’de Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanlığının (MAKS) Mekansal Adres Kayıt Sistemi toplantısına katıldım.

Bu sistemle adres bilgileri coğrafi koordinatlarla belirlenip, oluşturulan alt yapı ile diğer sistemlere entegre edilebilecek.

MAKS’ın yerel yönetimler için;

Adres, yapı belgeleri ve TAKBİS entegrasyonu ile

  • Yerleşim alanları ve bu alanlardaki yapılaşmanın takibi ve denetimine,
  • Kent ve e-belediye sistemlerinin geliştirilmesine,
  • Ulaşım hizmetleri ve teknik altyapının (elektrik, su, doğalgaz vb.) etkin planlanması ve süratle yerine getirilmesine,
  • Eğitim, sosyal donatı, huzurevi vb. sosyal ve kültürel tesislerin doğru planlanmasına,
  • İstatistiksel analizlerin yapılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Ayrıntı: http://www.tbb.gov.tr/basin-ve-yayin/haberler/20190904-baskan-sahin-maks-sehirlerimiz-icin-ilactir


Comments are closed.