İklim Eyleminin Güçlendirilmesi Paneli

| Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Birleşik Krallık Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen “Düşük Emisyonlu Şehirler İçin Belediyelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi” kapsamında düzenlenen Kentlerde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi Yüksek Düzeyli Paneli’nde kentlerin iklim değişikliğine uyumu ve bu süreçte belediyelerin kapasitelerinin nasıl güçlendirilebileceğini tartıştık.

Ayrıntı: https://www.tbb.gov.tr/basin-ve-yayin/haberler/20210323-sahin-iklim-eyleminin-guclendirilmesi-paneline-katildi

Comments are closed.