ŞAHİN: “TÜRKİYE’NİN 79 MİLYONLUK NÜFUSUNUN MERKEZİNE KADINI ALINMASI GEREKİYOR”

| Haberler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve kadın liderlerin buluştuğu “Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi” ne katıldı.

Şahin, İstanbul’da düzenlenen zirvede, “Kafa gücünün öne çıktığı yeni düzende yerimizi almamız için toplumun yarısını oluşturan kadınların potansiyellerinden yararlanmamız çok büyük önem taşıyor.”dedi.

En büyük güç olan yetişmiş insan gücüne bakıldığında Türkiye’nin 79 milyonluk nüfusunun merkezine kadının alınması gerektiğini belirten Şahin, kadının önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğine dikkati çekti.

“Ancak bu şekilde Cumhuriyetin 100. yılında, dünyanın 10. ekonomisi olma hedefine ve 2071 hedeflerine ulaşabiliriz” diyen Şahin, kadınların sürdürülebilir kalkınmanın içinde olabilmesinin önce kadın-erkek eşitliğinin özümsenmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Kadının bir birey olarak her noktada yetiştirilmesi ve erkeklerdeki zihinsel dönüşümün hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Şahin, “Kadının hayatın her alanında eşit yer alması için en önemli gereklilikler eğitimde fırsat eşitliği, sağlık ve istihdam. Eğitim ve sağlık konusunda bilinçli bir kadının güçlü alanlarını görmesi, kuvvetlendirilmesi için istihdam edilmesi gerekiyor. Kadını merkeze koyarak teşvik etmek, sisteme dahil etmek önem taşıyor.” diye konuştu.

“KADIN İSTİHDAMINDA GELİŞMELER VAR AMA YETERLİ DEĞİL”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu da İDK Komisyonu aracılığıyla 2007’den beri kadınların eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımını teşvik edecek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

TÜRKONFED’in Türkiye’nin yalnızca en büyük KOBİ yapılanmasına sahip iş dünyası örgütü olmadığını aynı zamanda üyesi olan 31 kadın derneği ile en büyük örgütlü kadın gücü olduğunun altını çizen Kadooğlu, “Federasyon ve derneklerimizin yöneticilerinin birçoğunun da kadın olması gurur duyduğumuz bir tablodur. Çünkü gelişmiş bir ekonomi ve demokrasi iş dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesine bağlıdır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kadın istihdamı konusunda gelişmeler var olduğunu ama yeterli olmadığını belirten Kadooğlu, cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında sağlamanın Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalkınması açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI ŞART”

TÜRKONFED İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ise sürdürülebilir kalkınma için kadınların iş gücüne katılımının şart olduğunun altını çizdi.

Sürdürülebilir kalkınma için toplumun yarısını oluşturan kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda daha fazla yer alması gerektiğini belirten Açık, karar mekanizmalarına da kadının daha çok katılması gerektiğini belirtti.

Açık, “Kadınların iş gücüne katılım oranı küresel ölçekte yüzde 50, AB ortalamasında ise yüzde 70 seviyesinde. Oysa ülkemizde bu oran yalnızca yüzde 32. Ayrıca Türkiye genelinde işverenlerin yalnızca yüzde 8’inin ve her 100 girişimciden sadece 9’unun kadın olması, ülke ekonomisinin küresel rekabet gücünü de baskı altında tutmaktadır.” diye konuştu.

Açık, GSYH’nin artması ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 50’ler seviyesine çıkması, ayrıca kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesine, Türkiye ve dünyadan iş ve sivil toplum dünyasının önde gelen kadın yöneticilerinin yanı sıra 300’e yakın kişi katıldı.

Comments are closed.